Działalność Ośrodka

Rodzaj podejmowanych przedsięwzięć przez Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkołę Życia" w Wandzinie:

 1. Organizowanie pomocy chorym na AIDS i zakażonym wirusem HIV.
 2. Tworzenie placówek opiekujących się osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS: placówek profilaktycznych, poradni dla chorych oraz domów - pensjonatów, ośrodków readaptacji.
 3. Tworzenie oddziałów terenowych.
 4. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat AIDS oraz inspirowanie działalności wydawniczej i współdziałanie ze środkami masowego przekazu.
 5. Działanie na rzecz tworzenia specjalistycznych placówek Służby Zdrowia dla zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
 6. Organizowanie szkoleń przygotowujących pracowników placówek profilaktycznych i opiekuńczych oraz społeczników do udzielania pomocy zakażonym wirusem HIV i osobom chorym na AIDS.
 7. Współdziałanie z właściwymi jednostkami Służby Zdrowia, szkolnictwa i placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i administracją państwową w dziedzinie opieki, profilaktyki, propagandy i szkoleń.
 8. Współpracę z organizacjami specjalistycznymi w zakresie zapobiegania AIDS.
 9. Prowadzenie własnych badań w zakresie AIDS i ich inicjowanie.
 10. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń, organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych.
 11. Wykorzystanie działań z zakresu szeroko pojętej ekologii jako formy readaptacji społecznej oraz odbudowy systemu wartości.
 12. Program wychodzenia z bezrobocia mieszkańców wsi popegeerowskich poprzez psychoterapię i ekologiczną hodowlę warzyw, hodowlę Królika Polskiego Białego Popielniańskiego, Kurki Zielononóżki Kuropatwianej i mrozoodpornych, rodzimych, wysokopiennych odmian drzew owocowych.
 13. Zapobieganie bezdomności i wykluczeniu społecznemu.
 14. Ofiarowywanie pomocy ludziom biednym w zakresie dożywiania w okresie od jesieni do wiosny.

Jednym z bardzo ważnych celów działań EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie jest zmniejszanie bezrobocia na terenach wiejskich, po-pegeerowskich poprzez zatrudnienie przy realizacji projektów bezrobotnych, w większości zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poziom bezrobocia wynosi ok. 37% w Powiecie Człuchowskim. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przez Ośrodek "przewija" się rocznie ok. 30 osób, które znajdują zatrudnienie na stałe, bądź w ramach prac publicznych i interwencyjnych. W ramach realizacji programu Ochrona Różnorodności Biologicznej (od 1999 roku) zatrudnienie w Ośrodku znalazło ok. 130 osób.

KONTAKT

Wandzin, skrytka pocztowa 7

77 - 300 Człuchów

tel. (059) 832 34 13

fax. (059) 849 11 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nr konta: 29 1240 3796 1111 0000 3074 2712

Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie